Årsnederbörd

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Normalvärde 1991-2020
Färgruta Största sedan 1901
Färgruta Minsta sedan 1901
Färgruta Linjär trend
Datakälla: SMHI
Senaste värdet:693 mm (2020)
Utgångsvärde:482,6 mm (1990)

Kommentar

Nederbördsmängderna har ökat sedan mätningarna påbörjades i Skövde, dock har nederbördsmängderna senaste åren var något lägre än tidigare år. 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden. Sedan 1998 har nederbördsmängden endast legat under normalvärdet för referensperioden 1961-1990 fem gånger. SMHI har tagit fram en ny normalperiod, 1991-2020. Sedan 1998 har nederbördsmängden legat under det normalvärdet åtta gånger.

För att beskriva det nuvarande klimatet används den senaste normalperioden medan för att studera klimatförändringar används i första hand referensnormalperioden 1961-1990 enligt WHO:s riktlinjer.
Drivs med Miljöbarometern