Årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde.

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde.
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Normalvärde 1991-2020
Färgruta Högsta sedan 1901
Färgruta Lägsta sedan 1901
Färgruta Linjär trend
Datakälla: SMHI
Senaste värdet:9,4 °C (2020)
Utgångsvärde:8,3 °C (1990)

Kommentar

År 2020 var det varmaste året i Skövde sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen har varit lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990. SMHI har tagit fram en nytt normalvärde för perioden 1991-2020. Sedan 2014 har medeltemperaturen legat över den nya normalperioden alla år och från och med 1999 är det bara sex år som temperaturen har varit lägre än normalvärdet för 1991-2020.

För att beskriva det nuvarande klimatet används den senaste normalperioden medan för att studera klimatförändringar används i första hand referensnormalperioden 1961-1990 enligt WHO:s riktlinjer.
Drivs med Miljöbarometern