Vindkraft

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Datakälla: Vindkraftstatistik, Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2003
Senaste värdet:97920 kW (2019)
Utgångsvärde:8463 kW (2003)

Kommentar

Utbyggnaden av vindkraft har avstannat i östra Skaraborg och den installerade effekten är samma som 2017, 98 MW (77 vindkraftverk) år 2017. Falköping och Hjo är de kommuner som har flest vindkraftverk medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

I Sverige har 179 kommuner vindkraftverk. Genomsnittet för dessa är 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 49 MW per kommun. Falköpings kommun ligger över genomsnittet. Även Hjo ligger över genomsnittet i riket när det gäller antal verk.

Västra Götaland är fortfarande det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige.

Nationella mål

Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)
Drivs med Miljöbarometern