Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2016
Senaste värdet:10620 kW (2019)
Utgångsvärde:1600 kW (2016)

Kommentar

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt solcellsel har haft markant ökning och på bara ett år har det fördubblats. En orsak till den stora ökningen kan vara att sedan 2018 har man infört vissa undantag från kravet på bygglov gällande solenergianläggningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar på 2 150 kvm med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. Den installerade effekten på den anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1 000 MWh.

Totalt finns det 615 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 10,6 MW.

Nationella mål

Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)
Drivs med Miljöbarometern