Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Kommunerna
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:90 % (2014)
Utgångsvärde:63 % (2009)

Kommentar

Senaste åren är det endast Skövde och Karlsborg som har rapporterat in siffror för detta. I Skövde har andelen förnybart minskat de två senaste åren. Bränslemixen i fjärrvärmen i Skövde består till stor del av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart enligt shablon från Naturvårdsverket. Skövde har för vissa år köpt vindkraft men då det är oklart om vilka år så har man räknat på nordisk elmix för elen.

Minskningen av andel förnybar energi i Karlsborg beror på flera faktorer, bland annat lägre fjärrvärmeanvändning med något lägre andel förnybart samt lägre pelletsförbrukning. Elanvändningen har även ökat något. Nyaste uppgifterna på andelen förnybart på elen är från 2015 där 67 procent är förnybart och resterande kärnkraft.

Uppgifterna fram till och med 2014 är inrapporterade uppgifter till energieffektiviseringsstödet och kan därför skilja sig åt med åren därefter.

Nationella mål

Andelen förnybar energi ska år 2020 vara minst 50 procent av den totala energianvändningen
Drivs med Miljöbarometern