Fjärrvärme

Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Indikatorn redovisar andel förnybar och återvunnen energi, vilket inkluderar all energi ifrån avfall. Dock orsakar en del av avfallet koldioxidutsläpp, vilket främst kommer ifrån plast.

Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Lokala miljövärden, Energiföretagen; Neova; Karlsborgs värme; Tibro kommun; Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:99 % (2019)
Utgångsvärde:98 % (2009)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, alla kommuner ligger runt 100 procent.

Nationella mål

Andelen förnybar energi ska år 2020 vara minst 50 procent av den totala energianvändningen
Drivs med Miljöbarometern