Energianvändning per sektor

Energianvändning per invånare och sektor.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Energianvändning per invånare och sektor.
Färgruta Industri
Färgruta Transporter
Färgruta Småhus
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Flerbostadshus
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk & fiske
Färgruta Fritidshus
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:35,9 MWh/person (2019)
Utgångsvärde:36,8 MWh/person (2009)

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare ökade 2019 vilket kan kopplas till transporter i Falköping som sannolikt kan förklaras av Skaraborgs Logistic Center. Industri och transporter är de sektorer som förbrukar mest energi. Energianvändningen är nu i samma nivå som 2009. Störst minskning har skett inom småhus.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. För 2019 är det en del osäkerheter för flera sektorer då ett flertal uppgifter är sekretessbelagda.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern