Energianvändning inom industrin

Industrins energianvändning per invånare.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Industrins energianvändning per invånare.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Skövde
Färgruta Riket
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:12,2 MWh/person (2019)
Utgångsvärde:10,6 MWh/person (2009)

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet har de senaste åren börjat öka något, vilket främst kommer ifrån Skövde. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Övriga kommuner ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. Hjos värden för 2018 och 2019 har valts att inte tas med då det saknades ett total värde för industrisektorn pga. SCB:s sekretess.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern