Energianvändning exkl. industrin

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:23,7 MWh/person (2019)
Utgångsvärde:26,3 MWh/person (2009)

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av energianvändningen i Falköping, från 23 MWh per invånare till 34 MWh per invånare. Ökningen härstammar från transporter och beror förmodligen på etableringen av Skaraborgs Logistic Center.

I genomsnitt ligger energianvändningen i de fem kommunerna på knappt 24 MWh per invånare. Detta är något högre än riket som ligger på 22 MWh per invånare. MÖS-kommunerna har i snitt minskat sin energianvändning med knappt 10 procent sedan 2009 vilket är samma nivå som riket. Alla kommuner förutom Falköping har minskat sin energianvändning sedan 2009. Energianvändningen är lägst i Tibro och därefter Skövde och Hjo.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert. För 2019 är underlaget för Hjo och Karlsborg osäker på grund av att en del data har sekretessbelagts av SCB.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern