Energi i kommunala lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:161 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:183 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Energianvändningen i kommunens lokaler i Skövde fortsätter att minska och ligger nu på 168 kWh/kvm. Under 2020 jobbade många hemifrån på grund av pandemin vilket kan vara en bidragande orsak till minskningen 2020. Den nedåtgående trenden i Karlsborg bröts något 2017 men under 2018 minskade energianvändningen återigen och låg då på 174 kWh/kvm.

För övriga kommuner saknas uppgifter på energianvändningen från 2015 och framåt.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern