Energi i kommunala bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Skövde
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:142 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:155 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Energianvändningen i kommunala bostäder i Skövde fortsätter att minska och har minskat med 16 procent sedan 2009. Även uppvärmningen i Falköpings hyresbostäder har minskat sedan 2018. Uppgifterna fram tom 2014 är framtaget inom projektet Energieffektiviseringsstödet. Då det är en markant skillnad för Falköping 2014 jämfört med 2018 beror minskningen förmodligen till stor del på att olika uppgifter har rapporterats in och inte på en faktisk minskning.

För övriga kommuner saknas uppgifter för åren 2015 och framåt.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern