El i kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 46
Alla MÖS-kommuner 2011 49
Alla MÖS-kommuner 2012 46
Alla MÖS-kommuner 2013 47
Alla MÖS-kommuner 2014 43
Falköping 2011 62
Falköping 2012 62
Falköping 2013 61
Falköping 2014 57
Falköping 2018 21,1
Falköping 2019 20,2
Falköping 2020 18,6
Hjo 2009 50
Hjo 2011 50
Hjo 2012 52
Hjo 2013 52
Hjo 2014 26
Karlsborg 2009 44
Karlsborg 2011 44
Karlsborg 2012 47
Karlsborg 2013 68
Karlsborg 2014 78
Skövde 2009 27,8
Skövde 2010 26,5
Skövde 2011 21,1
Skövde 2012 18,1
Skövde 2013 18
Skövde 2014 18,3
Skövde 2015 18,2
Skövde 2016 17,5
Skövde 2017 17,1
Skövde 2018 16,4
Skövde 2019 14,8
Skövde 2020 14,2
Tibro 2009 45
Tibro 2011 40
Tibro 2012 51
Tibro 2013 38
Tibro 2014 38
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Skövdes elanvändning för kommunala bostäder har minskat med 49 procent sedan 2009. Elanvändningen i Falköpings hyresbostäder har minskat något sedan 2018. Uppgifterna fram tom 2014 är framtaget inom projektet Energieffektiviseringsstödet. Då det är en markant skillnad för Falköping 2014 jämfört med 2018 beror minskningen förmodligen till stor del på att olika uppgifter har rapporterats in och inte på en faktisk minskning.

För övriga kommuner saknas uppgifter för år 2015 och framåt.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern