El i kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:43 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:46 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Skövdes elanvändning för kommunala bostäder har minskat med 49 procent sedan 2009. Elanvändningen i Falköpings hyresbostäder har minskat något sedan 2018. Uppgifterna fram tom 2014 är framtaget inom projektet Energieffektiviseringsstödet. Då det är en markant skillnad för Falköping 2014 jämfört med 2018 beror minskningen förmodligen till stor del på att olika uppgifter har rapporterats in och inte på en faktisk minskning.

För övriga kommuner saknas uppgifter för år 2015 och framåt.

Nationella mål

Energianvändningen ska, genom minskad energiintensitet, vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 och 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
Drivs med Miljöbarometern