Nedskräpning, skräptyp

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter, redovisat per skräptyp.

Håll Sverige Rent (HSR) anordnar skräpmätningar för ett tiotal kommuner varje år. År 2012 deltog Skövde kommun. Alla kommuner ges samma instruktioner för hur nedskräpningen ska mätas enligt en modell från SCB. Tuggummi redovisas separat då det är ett komplicerat skräpslag att mäta och städa bort.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter, redovisat per skräptyp.
Färgruta Fimp
Färgruta Övrigt
Färgruta Papper
Färgruta Snus
Färgruta Glas
Datakälla: Håll Sverige Rent
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2012
Senaste värdet:6,63 st/10 kvm (2012)
Utgångsvärde:6,63 st/10 kvm (2012)

Kommentar

Skövde hade i snitt 6,6 skräpförmål per 10 kvadratmeter medan snittet för de utvärderade kommunerna låg strax under 6 skräpföremål. Det vanligaste skräpet var fimpar. Tuggummi, som redovisas separat, förekom knappt åtta stycken per 10 kvadratmeter.
Drivs med Miljöbarometern