Förpackningar och tidningar, kommuner

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2006 72,2
Alla MÖS-kommuner 2007 72,5
Alla MÖS-kommuner 2008 70,5
Alla MÖS-kommuner 2009 66,2
Alla MÖS-kommuner 2010 69
Alla MÖS-kommuner 2011 66,9
Alla MÖS-kommuner 2012 68,8
Alla MÖS-kommuner 2013 64,1
Alla MÖS-kommuner 2014 64,54
Alla MÖS-kommuner 2015 63,27
Alla MÖS-kommuner 2016 60
Alla MÖS-kommuner 2017 58,3
Alla MÖS-kommuner 2018 63,7
Alla MÖS-kommuner 2019 64,3
Falköping 2006 73,6
Falköping 2007 75,3
Falköping 2008 74,4
Falköping 2009 72,8
Falköping 2010 74,1
Falköping 2011 68,8
Falköping 2012 65,7
Falköping 2013 61,7
Falköping 2014 60,45
Falköping 2015 60,82
Falköping 2016 58
Falköping 2017 56,4
Falköping 2018 55,7
Falköping 2019 54,5
Hjo 2006 60
Hjo 2007 57,1
Hjo 2008 53,7
Hjo 2009 50,6
Hjo 2010 61,3
Hjo 2011 56,1
Hjo 2012 60,5
Hjo 2013 56,5
Hjo 2014 55,1
Hjo 2015 47,58
Hjo 2016 53,9
Hjo 2017 49,8
Hjo 2018 63,8
Hjo 2019 59
Karlsborg 2006 85,1
Karlsborg 2007 83,2
Karlsborg 2008 88,6
Karlsborg 2009 80,3
Karlsborg 2010 86,2
Karlsborg 2011 80,1
Karlsborg 2012 86,1
Karlsborg 2013 82,6
Karlsborg 2014 77,26
Karlsborg 2015 84,71
Karlsborg 2016 76,9
Karlsborg 2017 73,7
Karlsborg 2018 86,2
Karlsborg 2019 88,3
Skövde 2006 73,2
Skövde 2007 74,4
Skövde 2008 71,3
Skövde 2009 65,5
Skövde 2010 67,3
Skövde 2011 67,4
Skövde 2012 70,4
Skövde 2013 64
Skövde 2014 61,99
Skövde 2015 60,17
Skövde 2016 58,2
Skövde 2017 54,2
Skövde 2018 54,2
Skövde 2019 56
Tibro 2006 64,5
Tibro 2007 61
Tibro 2008 57,9
Tibro 2009 53,7
Tibro 2010 57,5
Tibro 2011 59,1
Tibro 2012 65,6
Tibro 2013 66
Tibro 2014 67,91
Tibro 2015 63,07
Tibro 2016 53,2
Tibro 2017 57,3
Tibro 2018 58,4
Tibro 2019 63,5
Riket 2006 85,7
Riket 2007 87,5
Riket 2008 83,3
Riket 2009 80,8
Riket 2010 78,9
Riket 2011 75,9
Riket 2012 71,8
Riket 2013 70,2
Riket 2015 67,34
Riket 2016 66
Riket 2017 66,3
Riket 2018 63,5
Riket 2019 62,3
Datakälla: FTI

Kommentar

Den negativa trenden bröts 2018 och mängden insamlade förpackningar ökade under 2018 och 2019. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger betydligt högre än övriga kommuner. Falköping, Hjo och Skövde i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Falköping är den kommun med minst mängd insamlade förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat.
Drivs med Miljöbarometern