Förpackningar och tidningar, kommuner

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 64,3 2019
Falköping 54,5 2019
Hjo 59 2019
Karlsborg 88,3 2019
Skövde 56 2019
Tibro 63,5 2019
Riket 62,3 2019
Datakälla: FTI

Kommentar

Den negativa trenden bröts 2018 och mängden insamlade förpackningar ökade under 2018 och 2019. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger betydligt högre än övriga kommuner. Falköping, Hjo och Skövde i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Falköping är den kommun med minst mängd insamlade förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat.
Drivs med Miljöbarometern