Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Datum Värde
Alla förpackningar 2006 72,2
Alla förpackningar 2007 72,5
Alla förpackningar 2008 70,5
Alla förpackningar 2009 66,2
Alla förpackningar 2010 69
Alla förpackningar 2011 66,9
Alla förpackningar 2012 68,8
Alla förpackningar 2013 64,1
Alla förpackningar 2014 64,5
Alla förpackningar 2015 63,3
Alla förpackningar 2016 60
Alla förpackningar 2017 58,3
Alla förpackningar 2018 63,7
Alla förpackningar 2019 64,3
Glas 2006 14,3
Glas 2007 16,3
Glas 2008 16,7
Glas 2009 14,4
Glas 2010 16,1
Glas 2011 15,9
Glas 2012 15,6
Glas 2013 14,7
Glas 2014 17,1
Glas 2015 17,5
Glas 2016 16,7
Glas 2017 15,6
Glas 2018 18,2
Glas 2019 17,5
Metall 2006 2,3
Metall 2007 1,3
Metall 2008 2,6
Metall 2009 1,4
Metall 2010 1,5
Metall 2011 1,2
Metall 2012 1
Metall 2013 1
Metall 2014 1,4
Metall 2015 1,5
Metall 2016 1,6
Metall 2017 1,4
Metall 2018 1,3
Metall 2019 1,4
Tidningar 2006 43,6
Tidningar 2007 42
Tidningar 2008 39,4
Tidningar 2009 36,2
Tidningar 2010 36
Tidningar 2011 34,6
Tidningar 2012 38,3
Tidningar 2013 33,5
Tidningar 2014 31,5
Tidningar 2015 28,5
Tidningar 2016 26,6
Tidningar 2017 26,3
Tidningar 2018 24,5
Tidningar 2019 23,9
Plast 2006 2,5
Plast 2007 2,2
Plast 2008 2,3
Plast 2009 4,3
Plast 2010 5
Plast 2011 4,6
Plast 2012 4,2
Plast 2013 4,7
Plast 2014 4,7
Plast 2015 5,4
Plast 2016 5,3
Plast 2017 5,3
Plast 2018 8,3
Plast 2019 9,1
Papper 2006 9,5
Papper 2007 10,7
Papper 2008 9,5
Papper 2009 9,7
Papper 2010 10,5
Papper 2011 10,6
Papper 2012 9,6
Papper 2013 10,1
Papper 2014 10
Papper 2015 10,4
Papper 2016 9,9
Papper 2017 9,7
Papper 2018 11,3
Papper 2019 12,4
Datakälla: FTI

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar har ökat under 2018 och 2019 vilket till stor del beror på ökad insamling av plast, men även papper och glas har ökat. Tidningar fortsätter att minska vilket beror på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen.

MÖS-kommunerna ligger över riksgenomsnittet för insamling av tidningar och plast.
Drivs med Miljöbarometern