Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Glas 17,5 2019
Metall 1,4 2019
Tidningar 23,9 2019
Plast 9,1 2019
Papper 12,4 2019
Alla förpackningar 64,3 2019
Datakälla: FTI

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar har ökat under 2018 och 2019 vilket till stor del beror på ökad insamling av plast, men även papper och glas har ökat. Tidningar fortsätter att minska vilket beror på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen.

MÖS-kommunerna ligger över riksgenomsnittet för insamling av tidningar och plast.
Drivs med Miljöbarometern