Farligt avfall

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Med farligt avfall avses här småkemikalier, oljehaltigt avfall, impregnerat trä och asbest.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.
Datakälla: Avfall Web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:10,2 kg/person (2019)
Utgångsvärde:8,17 kg/person (2007)

Kommentar

Mängden insamlat farligt avfall är 10 kg per person. Mängden varierar år till år. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser ligger AÖS på Bra för insamling av farligt avfall.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för insamling av farligt avfall.

 Mycket bra >12 kg/person
 Bra 5,6–12 kg/person
 Mindre bra 2–5,6 kg/person
 Dålig <2 kg/person
Drivs med Miljöbarometern