Behandling av avfall

Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt sätt att utvinna energin ur avfallet, som sedan kan användas för att producera fjärrvärme. Materialåtervinning är dock ett bättre sätt att ta hand om avfall då miljövinsterna blir större om avfallet återvinns till nya produkter. Biologisk behandling innebär kompostering eller rötning av mat- och trädgårdsavfall som sedan kan användas till fordonsbränsle och biogödsel.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Färgruta Förbränning
Färgruta Materialåtervinning
Färgruta Biologisk behandling
Färgruta Deponering
Datakälla: Avfallsweb
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin. Dock minskade materialåtervinning relativt kraftigt 2018 och ligger nu på samma nivå sedan 2010. Anledningen till minskningen beror främst på att från och med 2018 räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Biologisk behandling har däremot ökat med 76 procent. Att mängden avfall till biologisk behandling har ökat beror på att AÖS under de senaste åren har jobbat med att implementera matavfallsinsamling hos hushållen. Avfall till förbränning har haft en svag minskade trend senaste åren.
Drivs med Miljöbarometern