Miljön i östra Skaraborg

Här redovisas miljötillståndet i östra Skaraborg. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Huvudområden

Klimat

Huvudområde MÖS.1 Utsläpp av växthusgaser, Väderstatistik
Trend: 3 av 5 Indikator har en positiv trend3 av 5 Indikator har en positiv trend

Energi

Huvudområde MÖS.2 Energianvändning, Förnybara energikällor
Trend: 10 av 11 Indikator har en positiv trend10 av 11 Indikator har en positiv trend

Trafik

Huvudområde MÖS.3 Kollektivtrafik, Vägtrafik, Miljöbilar
Trend: 8 av 10 Indikator har en positiv trend8 av 10 Indikator har en positiv trend8 av 10 Indikator har en positiv trend

Luft

Huvudområde MÖS.4 Partiklar, Kvävedioxid, Svavel...
Trend: 3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend

Vatten

Huvudområde MÖS.5 Vattenstatus, Övergödning, Försurning.
Trend: 1 av 16 Indikator har en positiv trend1 av 16 Indikator har en positiv trend1 av 16 Indikator har en positiv trend

Natur

Huvudområde MÖS.6 Naturvärden, Tillgång till natur, Skogsbruk, Ekologisk odling
Trend: 2 av 6 Indikator har en positiv trend2 av 6 Indikator har en positiv trend

Skadliga ämnen

Huvudområde MÖS.7 Tungmetaller, Förorenade områden, Ekologiska livsmedel, Radon och Köldmedier
Trend: 8 av 15 Indikator har en positiv trend8 av 15 Indikator har en positiv trend8 av 15 Indikator har en positiv trend

Avfall och återvinning

Huvudområde MÖS.8 Avfallsmängder, Återvinning, Nedskräpning
Trend: 4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend
Drivs med Miljöbarometern