Miljön i östra Skaraborg

Här redovisas miljötillståndet i östra Skaraborg. Genom ett stort antal indikatorer kan du följa miljöutvecklingen i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Huvudområden

Klimat

Huvudområde MÖS.1 Utsläpp av växthusgaser, Väderstatistik
Trend: 3 av 5 Indikator har en positiv trend3 av 5 Indikator har en positiv trend

Energi

Huvudområde MÖS.2 Energianvändning, Förnybara energikällor
Trend: 10 av 11 Indikator har en positiv trend10 av 11 Indikator har en positiv trend

Trafik

Huvudområde MÖS.3 Kollektivtrafik, Vägtrafik, Miljöbilar
Trend: 6 av 10 Indikator har en positiv trend6 av 10 Indikator har en positiv trend6 av 10 Indikator har en positiv trend

Luft

Huvudområde MÖS.4 Partiklar, Kvävedioxid, Svavel...
Trend: 3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend

Vatten

Huvudområde MÖS.5 Vattenstatus, Övergödning, Försurning.
Trend: 1 av 16 Indikator har en positiv trend1 av 16 Indikator har en positiv trend1 av 16 Indikator har en positiv trend

Natur

Huvudområde MÖS.6 Naturvärden, Tillgång till natur, Skogsbruk, Ekologisk odling
Trend: 2 av 6 Indikator har en positiv trend2 av 6 Indikator har en positiv trend

Skadliga ämnen

Huvudområde MÖS.7 Tungmetaller, Förorenade områden, Ekologiska livsmedel, Radon och Köldmedier
Trend: 6 av 15 Indikator har en positiv trend6 av 15 Indikator har en positiv trend6 av 15 Indikator har en positiv trend6 av 15 Indikator har en positiv trend

Avfall och återvinning

Huvudområde MÖS.8 Avfallsmängder, Återvinning, Nedskräpning
Trend: 4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend4 av 8 Indikator har en positiv trend
Drivs med Miljöbarometern