Utsläpp av växthusgaser från transport och energisektorn

Utsläpp av växthusgaser per invånare från transport- och energisektorn exklusive Volvo och Cementa.

Indikatorn redovisar utsläpp av växthusgaser från transport- och energisektorn, exklusive energianvändningen inom Volvo Powertrain och Cementa, enligt den avgränsning som valts i Energi- och klimatplanen.

Utsläpp av växthusgaser per invånare från transport- och energisektorn exklusive Volvo och Cementa.
Datakälla: RUS bearbetad
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:3,3 ton/inv (2013)
Utgångsvärde:4,8 ton/inv (1990)
Målvärde:2,9 ton/inv (2020)

Kommentar

Utsläpp av växthusgaser från transport- och energisektorn har minskat med totalt 32 procent sedan 1990. Energisektorn står för den största minskningen med 45 procent, vilket motsvarar 1,2 ton per invånare. Transportsektorn har minskat med 15 procent under samma period, vilket motsvarar 0,3 ton per invånare. År 2009 var det lågkonjunktur vilket förklarar varför utsläppen gick ned då och sedan ökade år 2010. År 2010 var också ett kallare år.

Data hämtas från Nationella emissionsdatabasen som primärt är avsedda för riksnivån. För enskilda kommuner är statistiken osäkrare.
Drivs med Miljöbarometern