Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från Skövde kommun 2020 bör per invånare vara 40 procent lägre än utsläppen 1990.

Minskningen av utsläppen ska ske genom åtgärder som genomförs inom Skövde kommun som geografiskt område.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser från transport och energisektorn

Indikator SEK.G.A.1 Utsläpp av växthusgaser per invånare från transport- och energisektorn exklusive Volvo och Cementa.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,3 ton/inv2013

Kompletterande indikatorer

Utsläpp av växthusgaser från industrin

Kompletterande indikator SEK.G.A.2 Utsläpp av växthusgaser per invånare från industrin.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 6,5 ton/inv2013
Drivs med Miljöbarometern