Utsläpp av växthusgaser från transport och energisektorn

Utsläpp av växthusgaser per invånare från transport- och energisektorn exklusive Volvo och Cementa.

Indikatorn redovisar utsläpp av växthusgaser från transport- och energisektorn, exklusive energianvändningen inom Volvo Powertrain och Cementa, enligt den avgränsning som valts i Energi- och klimatplanen.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 4,8
Totalt 2005 4,8
Totalt 2006 4,5
Totalt 2007 4,2
Totalt 2008 4,1
Totalt 2009 3,4
Totalt 2010 3,6
Totalt 2011 3,7
Totalt 2012 3,5
Totalt 2013 3,3
Energiförsörjning 1990 2,7
Energiförsörjning 2005 2,6
Energiförsörjning 2006 2,3
Energiförsörjning 2007 2
Energiförsörjning 2008 2
Energiförsörjning 2009 1,4
Energiförsörjning 2010 1,5
Energiförsörjning 2011 1,7
Energiförsörjning 2012 1,6
Energiförsörjning 2013 1,5
Transporter 1990 2,1
Transporter 2005 2,2
Transporter 2006 2,2
Transporter 2007 2,2
Transporter 2008 2,1
Transporter 2009 2,1
Transporter 2010 2,1
Transporter 2011 2
Transporter 2012 1,9
Transporter 2013 1,8
Datakälla: RUS bearbetad

Kommentar

Utsläpp av växthusgaser från transport- och energisektorn har minskat med totalt 32 procent sedan 1990. Energisektorn står för den största minskningen med 45 procent, vilket motsvarar 1,2 ton per invånare. Transportsektorn har minskat med 15 procent under samma period, vilket motsvarar 0,3 ton per invånare. År 2009 var det lågkonjunktur vilket förklarar varför utsläppen gick ned då och sedan ökade år 2010. År 2010 var också ett kallare år.

Data hämtas från Nationella emissionsdatabasen som primärt är avsedda för riksnivån. För enskilda kommuner är statistiken osäkrare.
Drivs med Miljöbarometern