Utsläpp av växthusgaser från industrin

Utsläpp av växthusgaser per invånare från industrin.

Nyckeltalet redovisar utsläpp av växthusgaser från Cementas och Volvo Powertrains energiproduktion samt utsläpp från industriprocesser inom kommunen.

Utsläpp av växthusgaser per invånare från industrin.
Datakälla: RUS bearbetad, miljörapporter och Cementa
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:6,5 ton/inv (2013)
Utgångsvärde:7,5 ton/inv (2010)

Kommentar

Utsläpp av växthusgaser från industrisektorn, som står för en stor andel av det totala utsläppen i kommunen, har minskat med 42 procent sedan 1990. År 2009 var det lågkonjunktur vilket förklarar varför utsläppen gick ned då och sedan ökade år 2010.

Data hämtas delvis från Nationella emissionsdatabasen som primärt är avsedda för riksnivån. För enskilda kommuner är statistiken osäkrare.
Drivs med Miljöbarometern