Gång- och cykelvägar

Antal kilometer gång- och cykelvägar.

Antal kilometer gång- och cykelvägar.
Datakälla: Skövde kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:115,9 km (2015)
Utgångsvärde:109,6 km (2010)

Kommentar

Sedan 2010 har antal gång- och cykelvägar ökat med strax över sex kilometer. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra infrastrukturen för cykling och gångtrafik. Det gäller både anläggningen av nya vägar och förbättring av gamla vägar genom ny beläggning.

Kommunen har sedan tidigare fastslagit ett huvudcykelvägnät med högre standard på drift och underhåll. Detta cykelvägnät finns redovisat på cykelkartan. Syftet är att erbjuda en snabb och säker kommunikationsmöjlighet, som kan konkurrera med bilen, framförallt för resor inom Skövde med målpunkt centrum.
Drivs med Miljöbarometern