Energianvändning

Energianvändning exklusive industri.

Indikatorn redovisar slutlig energianvändning inom olika sektorer förutom industrin.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 25,8
Totalt 1995 24,7
Totalt 2000 25,2
Totalt 2001 27,7
Totalt 2002 26,7
Totalt 2003 28,2
Totalt 2004 26,6
Totalt 2005 25,1
Totalt 2006 26,7
Totalt 2007 25,7
Totalt 2008 26,5
Totalt 2009 27,7
Totalt 2010 28,7
Totalt 2011 23,4
Totalt 2012 23,5
Totalt 2013 23,3
Transporter 1990 9,1
Transporter 1995 8,4
Transporter 2000 10,3
Transporter 2001 10,3
Transporter 2002 9,5
Transporter 2003 10,9
Transporter 2004 10,5
Transporter 2005 9,8
Transporter 2006 10,3
Transporter 2007 9,4
Transporter 2008 10,9
Transporter 2009 11
Transporter 2010 10,6
Transporter 2011 8,1
Transporter 2012 8,1
Transporter 2013 8,5
Hushåll 1990 9,7
Hushåll 1995 8,5
Hushåll 2000 7,8
Hushåll 2001 9
Hushåll 2002 8,6
Hushåll 2003 8,9
Hushåll 2004 8,1
Hushåll 2005 7,9
Hushåll 2006 8,2
Hushåll 2007 8,2
Hushåll 2008 7,9
Hushåll 2009 8,2
Hushåll 2010 8,8
Hushåll 2011 7,7
Hushåll 2012 8
Hushåll 2013 7,7
Offentlig verksamhet 1990 2,7
Offentlig verksamhet 1995 4,2
Offentlig verksamhet 2000 2,9
Offentlig verksamhet 2001 4
Offentlig verksamhet 2002 3,7
Offentlig verksamhet 2003 3,4
Offentlig verksamhet 2004 3,4
Offentlig verksamhet 2005 3,4
Offentlig verksamhet 2006 3,2
Offentlig verksamhet 2007 3,4
Offentlig verksamhet 2008 3,1
Offentlig verksamhet 2009 2,9
Offentlig verksamhet 2010 3,7
Offentlig verksamhet 2011 2,9
Offentlig verksamhet 2012 2,9
Offentlig verksamhet 2013 2,8
Jordbruk, skogsbruk & fiske 1990 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 1995 0,7
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2000 1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2001 1,2
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2002 1,1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2003 1,1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2004 0,7
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2005 0
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2006 0,9
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2007 0,9
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2008 0,9
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2009 0,8
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2010 0,8
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2011 0,8
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2012 0,8
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2013 0,8
Övriga tjänster 1990 3
Övriga tjänster 1995 2,9
Övriga tjänster 2000 3,2
Övriga tjänster 2001 3,2
Övriga tjänster 2002 3,8
Övriga tjänster 2003 3,9
Övriga tjänster 2004 3,9
Övriga tjänster 2005 4
Övriga tjänster 2006 4,1
Övriga tjänster 2007 3,8
Övriga tjänster 2008 3,7
Övriga tjänster 2009 4,8
Övriga tjänster 2010 4,8
Övriga tjänster 2011 3,9
Övriga tjänster 2012 3,7
Övriga tjänster 2013 3,4
Datakälla: SCB

Kommentar

Energianvändingen per invånare exklusive industrin var år 2013 drygt 23 MWh vilket är ungefär som föregående år. Den totala minskningen sedan 1990 är cirka 10 procent.

De sektorer som förbrukar mest energi är transporter och hushåll som står för 70 procent av energianvändningen. Inom alla sektorer förutom offentlig verksamhet samt övriga tjänster har energianvändningen minskat sedan 1990. Mest betydande är minskningen inom transporter.

Statistiken är primärt framtagen för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäker. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbara.
Drivs med Miljöbarometern