Antal kollektivtrafiksresor

Antal resor med Skövde stadstrafik per invånare och år.

Datum Värde
2006 29,2
2007 32,3
2008 35,1
2009 35,5
2010 38,8
2011 41,3
2012 40,7
2013 41
2014 40,8
2015 41,3
Datakälla: Skövde kommun och Nobina

Kommentar

Antal resande i stadstrafiken har mellan 2006-2015 ökat med drygt 40 procent. De senaste åren har antalet resor varit oförändrat. Kommunen genomför olika aktiviteter för att främja kollektivt resande.
Drivs med Miljöbarometern