Antal kollektivtrafiksresor

Antal resor med Skövde stadstrafik per invånare och år.

Antal resor med Skövde stadstrafik per invånare och år.
Datakälla: Skövde kommun och Nobina
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:41,3 stycken (2015)
Utgångsvärde:38,8 stycken (2010)

Kommentar

Antal resande i stadstrafiken har mellan 2006-2015 ökat med drygt 40 procent. De senaste åren har antalet resor varit oförändrat. Kommunen genomför olika aktiviteter för att främja kollektivt resande.
Drivs med Miljöbarometern