Samhällsplanering

Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Samhällsplaneringen är ett betydelsefullt instrument för att åstadkomma energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp såväl inom bebyggelsesektorn som inom transportsektorn.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtEnergieffektivisering och klimateffekter

Åtgärd SEK.G.4.a Energieffektivisering och klimateffekter ska konsekvent beaktas vid all samhällsplanering.

Genomförs kontinuerligtInfrastruktur för cykling och gångtrafik

Åtgärd SEK.G.4.b Utveckla infrastruktur och drivkrafter för cykling och gångtrafik.

Genomförs kontinuerligtKollektivtrafik

Åtgärd SEK.G.4.c Utveckling av kollektivtrafiksystemet.

InställdTunga transporter

Åtgärd SEK.G.4.d Minskade tunga transporter i centrum.
Drivs med Miljöbarometern