Samhällsplanering

Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Samhällsplaneringen är ett betydelsefullt instrument för att åstadkomma energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp såväl inom bebyggelsesektorn som inom transportsektorn.

Indikatorer

Energianvändning

Indikator SEK.G.4.1 Energianvändning exklusive industri.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 23,3 MWh/person2013

Utsläpp av växthusgaser från transport och energisektorn

Indikator SEK.G.4.2 Utsläpp av växthusgaser per invånare från transport- och energisektorn exklusive Volvo och Cementa.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,3 ton/inv2013

Antal kollektivtrafiksresor

Indikator SEK.G.4.3 Antal resor med Skövde stadstrafik per invånare och år.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 41,3 stycken2015

Gång- och cykelvägar

Indikator SEK.G.4.4 Antal kilometer gång- och cykelvägar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 115,9 km2015

Kompletterande indikatorer

Utsläpp av växthusgaser från industrin

Kompletterande indikator SEK.G.4.6 Utsläpp av växthusgaser per invånare från industrin.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 6,5 ton/inv2013
Drivs med Miljöbarometern