Proaktiv energi- och klimatrådgivning

Proaktiv kommunal energi- och klimatrådgivning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen bedrivs med stöd från Energimyndigheten och riktar sig till privatpersoner och små och medelstora företag. För att goda energieffektiviseringsresultat ska kunna uppnås krävs att rådgivningen bedrivs uppsökande och proaktivt samt att effekterna av rådgivningen går att följa upp och utvärdera.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2013-01-01
Avslutas senast:2013-12-31

Resultat

Åtgärden är försenad. Dock genomförs kontinuerlig rådgivning som tidigare enligt åtgärden "Energieffektivitet genom information och rådgivning".

Åtgärden beräknas leda till minskad energianvändning genom projektinriktade insatser mot utvalda användargrupper. Minskade utsläpp av koldioxid beräknas till ca 3 000 ton/år.

Utredning 2012–2013.
Implementering 2013–2020.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern