Miljö- och klimatprojekt

Miljö- och klimatprojekt i kommunens skolor.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Kommunens skolor och förskolor arbetar kontinuerligt med miljöarbete, bl.a. genom källsortering och Grön Flagg. I Skövde finns det (20141202) sex stycken skolor som är med i Grön Flagg; Frösve skola, Stöpenskolan, Svärtagårdsskolan, Förskolan Gullvivan, Timmersdala förskola och I Ur och Skur Tuvan. Verktyget Grön Flagg ger barn och unga förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner.

Åtgärden är i första hand en stödjande åtgärd med effekter på längre sikt.

Ansvarig organisation: Skolnämnden

Drivs med Miljöbarometern