Antal rådgivningar

Antal rådgivningar inom energi- och klimatrådgivningen.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper privatpersoner, företag och organisationer med tips och råd om hur man kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Antal rådgivningar inom energi- och klimatrådgivningen.
Datakälla: Energi- och klimatrådgivningen
Senaste värdet:158 stycken (2015)
Utgångsvärde:205 stycken (2010)

Kommentar

Antalet rådgivningar de senaste åren har varit lägre än tidigare år vilket beror på personalbrist samt fel i inrapporteringsverktyget över antalet rådgivningar. Dock ökade antalet under 2015. Flest råd gavs vid olika mässor och aktiviteter där Energi- och klimatrådgivningen deltog.

För 2013 saknas information om rådgivningar vid mässor/aktiviteter samt för företag.
Drivs med Miljöbarometern