Antal rådgivningar

Antal rådgivningar inom energi- och klimatrådgivningen.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper privatpersoner, företag och organisationer med tips och råd om hur man kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2010 205
Totalt 2011 300
Totalt 2012 250
Totalt 2013 83
Totalt 2014 94
Totalt 2015 158
Privatpersoner 2010 100
Privatpersoner 2011 130
Privatpersoner 2012 110
Privatpersoner 2013 43
Privatpersoner 2014 12
Privatpersoner 2015 40
Företag 2010 20
Företag 2011 0
Företag 2012 0
Företag 2014 2
Företag 2015 18
Mässor/aktiviteter 2010 60
Mässor/aktiviteter 2011 150
Mässor/aktiviteter 2012 140
Mässor/aktiviteter 2014 80
Mässor/aktiviteter 2015 100
Föredrag 2010 25
Föredrag 2011 20
Föredrag 2012 0
Föredrag 2013 40
Föredrag 2014 0
Föredrag 2015 0
Datakälla: Energi- och klimatrådgivningen

Kommentar

Antalet rådgivningar de senaste åren har varit lägre än tidigare år vilket beror på personalbrist samt fel i inrapporteringsverktyget över antalet rådgivningar. Dock ökade antalet under 2015. Flest råd gavs vid olika mässor och aktiviteter där Energi- och klimatrådgivningen deltog.

För 2013 saknas information om rådgivningar vid mässor/aktiviteter samt för företag.
Drivs med Miljöbarometern