Antal rådgivningar

Antal rådgivningar inom energi- och klimatrådgivningen.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper privatpersoner, företag och organisationer med tips och råd om hur man kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Mätområde Senaste värdet Datum
Privatpersoner 40 2015
Företag 18 2015
Mässor/aktiviteter 100 2015
Föredrag 0 2015
Totalt 158 2015
Datakälla: Energi- och klimatrådgivningen

Kommentar

Antalet rådgivningar de senaste åren har varit lägre än tidigare år vilket beror på personalbrist samt fel i inrapporteringsverktyget över antalet rådgivningar. Dock ökade antalet under 2015. Flest råd gavs vid olika mässor och aktiviteter där Energi- och klimatrådgivningen deltog.

För 2013 saknas information om rådgivningar vid mässor/aktiviteter samt för företag.
Drivs med Miljöbarometern