Rådgivning och information

Rådgivning och information ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

En kommun kan, utöver att arbeta metodiskt och långsiktigt med att effektivisera energianvändningen i sina egna verksamheter och fastigheter, på olika sätt bidra till att invånare och lokala företag får så goda möjligheter som möjligt att leva och verka energieffektivt. Kommunens främsta medel för att påverka energianvändningen bland invånare och lokala företag är genom rådgivning och information.

Åtgärder

FörsenadProaktiv energi- och klimatrådgivning

Åtgärd SEK.G.5.a Proaktiv kommunal energi- och klimatrådgivning.

Genomförs kontinuerligtMiljötillsyn

Åtgärd SEK.G.5.b Energieffektivisering genom miljötillsyn.

Genomförs kontinuerligtMiljö- och klimatprojekt

Åtgärd SEK.G.5.c Miljö- och klimatprojekt i kommunens skolor.

Genomförs kontinuerligtTransportrådgivning

Åtgärd SEK.G.5.d Transportrådgivning (mobility management) riktad till hushåll, näringsliv och organisationer.
Drivs med Miljöbarometern