Rådgivning och information

Rådgivning och information ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

En kommun kan, utöver att arbeta metodiskt och långsiktigt med att effektivisera energianvändningen i sina egna verksamheter och fastigheter, på olika sätt bidra till att invånare och lokala företag får så goda möjligheter som möjligt att leva och verka energieffektivt. Kommunens främsta medel för att påverka energianvändningen bland invånare och lokala företag är genom rådgivning och information.

Indikatorer

Antal rådgivningar

Indikator SEK.G.5.1 Antal rådgivningar inom energi- och klimatrådgivningen.
Senaste värdet: 158 stycken2015

Grön Flagg

Indikator SEK.G.5.2 Antal skolor och förskolor med Grön Flagg.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2013
Senaste värdet: 9 stycken2015
Drivs med Miljöbarometern