Utredning om ökad biogasproduktion

Utredning av möjligheterna till ytterligare biogasproduktion.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2012-12-31

Resultat

Utredningen har ännu inte påbörjats därför att fokus har legat på att få den nya anläggningen att fungera optimalt.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern