Småskalig el- och värmeproduktion

Förbättrade möjligheter att distribuera småskalig el- och värmeproduktion.

Gemensamt för småskalig förnybar produktion av el och värme är att möjligheterna till produktion inte alltid överensstämmer i tiden med det lokala behovet. Det blir därmed svårt att utnyttja de förutsättningar för småskalig produktion som finns på ett sätt som är fördelaktigt för producenten. Distributionen av energi från småskalig produktion blir härigenom av väsentlig betydelse för möjligheterna att utnyttja den tillgängliga produktionen och på sikt öka de småskaliga lösningarnas andel av den sammanlagda energianvändningen.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

SkövdeNät AB kommer att möjliggöra för, och stödja de som önskar producera egen el inom koncessionsområdet.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern