Förnyelsebar energi hos stadsbussarna

Andel av Skövdes stadsbussar som kör på biogas.

Kommunen har beslutat att biogas ska användas i all stadsbusstrafik från år 2014.

Andel av Skövdes stadsbussar som kör på biogas.
Datakälla: Nobina
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012
Senaste värdet:100 % (2015)
Utgångsvärde:21 % (2012)
Målvärde:100 % (2014)

Kommentar

Sedan 2014 drivs alla stadsbussar med biogas vilket är i enlighet med det beslut som fattats inom kommunen. Målvärdet är därmed uppfyllt.
Drivs med Miljöbarometern