Förnybara energikällor

Användningen av förnybara energikällor ska öka.

Förnybara energikällor som finns tillgängliga i Skövde är biogas, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Värmeuttag ur mark, luft och vatten med värmepumpsteknik kan i viss mån även anses som en förnybar energikälla.


Åtgärder

Genomförs kontinuerligtBiogasproduktion

Åtgärd SEK.G.2.a Infrastruktur för ökad biogasproduktion.

FörsenadUtredning om ökad biogasproduktion

Åtgärd SEK.G.2.b Utredning av möjligheterna till ytterligare biogasproduktion.

FörsenadSolenergi

Åtgärd SEK.G.2.c Ökat utnyttjande av solenergi. Genomförande av installation av solenergianläggningar för värme respektive elproduktion.

FöreslagenVindkraft

Åtgärd SEK.G.2.d Ökat utnyttjande av vindkraft genom att på olika sätt främja utbyggnad av vindkraft i kommunen.

PåbörjadSmåskalig el- och värmeproduktion

Åtgärd SEK.G.2.e Förbättrade möjligheter att distribuera småskalig el- och värmeproduktion.
Drivs med Miljöbarometern