Förnybara energikällor

Användningen av förnybara energikällor ska öka.

Förnybara energikällor som finns tillgängliga i Skövde är biogas, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Värmeuttag ur mark, luft och vatten med värmepumpsteknik kan i viss mån även anses som en förnybar energikälla.


Indikatorer

Producerad mängd förnybar energi

Indikator SEK.G.2.1 Producerad mängd biogas (rågasproduktion), vindkraft samt solenergi (uppdelat i solel och solvärme).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 36097 MWh2014

Kompletterande indikatorer

Förnyelsebar energi hos stadsbussarna

Kompletterande indikator SEK.G.2.2 Andel av Skövdes stadsbussar som kör på biogas.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2012
Senaste värdet: 100 %2015
Drivs med Miljöbarometern