Volvo Powertrain

Utfasning av oljeanvändningen vid Volvo Powertrain och övergång till fjärrvärme.

Volvo Powertrains uppvärmningsbehov tillgodoses idag genom värmeåtervinning från processer och till viss del med fjärrvärme samt med oljeeldning i egna anläggningar. Sedan 2010 ansvarar Skövde Värmeverk för drift av Volvo Powertrains värmeproduktionsanläggningar. Genom samarbetet med Skövde Värmeverk utreds en utfasning av oljeanvändningen för uppvärmning inom Volvo Powertrain i Skövde.

Potentialerna för minskade utsläpp av koldioxid vid genomförande av åtgärden är stora. Potentialen räknas emellertid inte in i den samlade potentialen för delmål G1 "Förnybar el och fjärrvärme" eftersom det rör sig om en minskning av utsläppen inom industrisektorn.

Åtgärdsstatus:Genomförd Genomförd 2013
Påbörjas senast:2011-01-01
Avslutas senast:2012-12-31

Resultat

Ett av Skövde Värmeverks miljömål är att uppnå fossilbränslefri produktion. Ett stort steg mot detta mål är att konvertera pannor från fossil olja till bioolja. Under hösten 2013 anpassades två av fyra värmepannor inne på Volvos område till en mer miljövänlig uppvärmning vilket innebär eldning med bioolja. Biooljan är en restprodukt från tillverkningen av matolja från växtriket samt restprodukter från livsmedelstillverkningen och restauranger.

Mer om konverteringen till bioolja finner man i Skövde Värmeverks jubileumsbroschyr ”10 första åren med Skövde Värmeverk" där det står om hur detta ligger i linje med AB Volvo Powertrains miljömål. Broschyren finns på Skövde Värmeverks hemsida www.varmverk.skovde.se. På hemsidan kan du även läsa mer om bioolja samt hållbarhetsbesked.


Ansvarig organisation: Skövde Värmeverk

Drivs med Miljöbarometern