Förnyelsebar fjärrvärme

Andel förnyelsebar energi eller avfall i fjärrvärmeproduktionen

I biobränsle ingår flis, pellets, briketter samt bioolja.

Andel förnyelsebar energi eller avfall i fjärrvärmeproduktionen
Färgruta Biobränsle
Färgruta Avfall
Färgruta Spillvärme
Färgruta Förnyelsebart/avfall
Datakälla: Skövde värmeverks årsredovisning & SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:99 % (2015)
Utgångsvärde:81 % (2010)
Målvärde:100 % (2020)

Kommentar

Bränslemixen består främst av biobränsle och avfall. Endast 1 procent utgörs av fossil olja. Minskningen av fossil olja beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.

I och med att Block 4, ett biobränsleeldat värmeverk, kommer igång 2016 kommer fjärrvärmeproduktionen bli helt fri från fossila bränslen.
Drivs med Miljöbarometern