Förnyelsebar elproduktion

Elproduktion med förnyelsebara bränslen

I Skövde produceras en mindre del el, huvuddelen av den el som används i kommunen tillförs från det nationella elnätet.

Indikatorn visar dels elproduktion från de vindkraftverk som finns i Skövde och dels de vindkraftverk som ägs av Skövde värmeverk och ligger i Skara. Förnyelsebar el produceras även i Skövde värmeverk med avfallsbränsle. Beräkningar är gjorda utefter antagandet att avfallet har förnybart ursprung till 60 procent med avseende på energiinnehållet. I kommunen finns även solcellsanläggningar på Skaraborgs sjukhus, högskolan samt kommunen har en mindre produktion av solel.

Kommentar

Under hösten 2014 byggdes Sveriges största takförlagda solcellsanläggning med en yta på 2 700 kvadratmeter på Skaraborgs sjukhus. Under 2014 skedde dock ingen produktion men under 2015 producerade anläggningen 285 MWh. Högskolan installerade under våren 2015 1 000 kvadratmeter solcellsanläggning som under året producerade 90 MWh. Även kommunen har solel som producerade 8,5 MWh 2015.

I Skövde kommun finns sex vindkraftverk med en installerad effekt på 4 300 kW. Den samlade produktionen från dessa 2014 var 6 213 MWh. Elproduktionen för vindkraftverken i Skövde kommun för 2015 har ännu inte publicerats och därför redovisas 2014-års produktion som prelimenära siffror för år 2015.

Sedan 2011 äger Skövde värmeverk ett vindkraftverk i vindkraftparken Horshaga i Skara kommun. Detta producerade 6 421 MWh el 2015 vilket är en ökning från tidigare år.

Elproduktionen i Skövde värmeverk minskade under 2015.
Drivs med Miljöbarometern