Fjärrvärme i Tidan

Småskalig fjärrvärme i Tidan.

Åtgärdsstatus:Genomförd Genomförd 2011
Påbörjas senast:2011-01-01
Avslutas senast:2011-12-31

Resultat

En utbyggnad av fjärrvärme i Tidan genomfördes under 2011. Då denna utbyggnad är genomförd gör Skövde Värmeverk bedömningen att det för närvarande inte finns ytterligare tätorter i kommunen där fjärrvärme kan etableras med rimlig ekonomi.

Beräknad minskad utsläpp av koldioxid, ca 1100 ton/år.

Ansvarig organisation: Skövde Värmeverk

Drivs med Miljöbarometern