Förnybar el och fjärrvärme

Produktion av el och fjärrvärme ska baseras på förnybara energikällor.

Det kommunägda företaget Skövde Värmeverk AB ansvarar för produktion av fjärrvärme i Skövde kommun och bedriver verksamhet i Skövde, Skultorp, Stöpen och Timmerdala. Fjärrvärmeproduktionen på dessa orter är idag huvudsakligen baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket gör att utsläppen av koldioxid är relativt små. I Skövde produceras även el med förnybara bränslen.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtUtbyggnad av fjärrvärme

Åtgärd SEK.G.1.a Utbyggnad av fjärrvärme inom befintlig bebyggelse.

Genomförs kontinuerligtTekniska och ekonomiska lösningar

Åtgärd SEK.G.1.b Ta fram tekniska och ekonomiska lösningar som medger att fjärrvärme även fortsättningsvis
kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ i ny bebyggelse med lägre värmebehov.

GenomfördFjärrvärme i Tidan

Åtgärd SEK.G.1.c Småskalig fjärrvärme i Tidan.

FörsenadSpillvärme från Cementa

Åtgärd SEK.G.1.d Utreda möjligheterna att utnyttja spillvärme från Cementa för fjärrvärmeproduktion, i första hand i samma omfattning som före 2005 men även ett högre utnyttjande.

GenomfördVolvo Powertrain

Åtgärd SEK.G.1.e Utfasning av oljeanvändningen vid Volvo Powertrain och övergång till fjärrvärme.
Drivs med Miljöbarometern