Förnybar el och fjärrvärme

Produktion av el och fjärrvärme ska baseras på förnybara energikällor.

Det kommunägda företaget Skövde Värmeverk AB ansvarar för produktion av fjärrvärme i Skövde kommun och bedriver verksamhet i Skövde, Skultorp, Stöpen och Timmerdala. Fjärrvärmeproduktionen på dessa orter är idag huvudsakligen baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket gör att utsläppen av koldioxid är relativt små. I Skövde produceras även el med förnybara bränslen.

Indikatorer

Förnyelsebar fjärrvärme

Indikator SEK.G.1.1 Andel förnyelsebar energi eller avfall i fjärrvärmeproduktionen
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 99 %2015

Förnyelsebar elproduktion

Indikator SEK.G.1.2 Elproduktion med förnyelsebara bränslen
Drivs med Miljöbarometern