Fossila bränslen vid uppvärmning

Avveckling av fossila bränslen för uppvärmning i bebyggelsen.

En långsiktig prioritering i den nationella energi- och klimatstrategin är att användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska vara avvecklad till 2020. Kommunen har i detta sammanhang en viktig uppgift att underlätta avvecklingen av fossila bränslen för uppvärmning i bebyggelsen, även i de områden som inte genom rimliga insatser kan anslutas till fjärrvärme (se åtgärd "utbyggnad av fjärrvärme").

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Kommunen arbetar med detta genom Energi- och klimatrådgivningen, där ett av målen är att fasa ut icke förnyelsebar energi (denna åtgärd vävs även in i de övriga åtgärderna som handlar om information och rådgivning). Kommunen avråder från uppvärmning med fossila bränslen men har inga möjligheter att styra utvecklingen genom myndighetsutövning då lagrum för detta saknas. Uppvärmning med fossila bränslen görs dock i väldigt liten utsträckning på grund av kostnadsskäl.

Avveckling av nuvarande oljeeldning i befintlig bebyggelse utanför fjärrvärmeområde förutsätts ske med i första hand värmepump. Minskade utsläpp av koldioxid uppskattas till 1 000 ton/år (Energi- och klimatplanen).

Ansvarig organisation: Byggnadsnämnden

Drivs med Miljöbarometern